9 dolog, amiben jobbak a babajelelők

Nem akarunk különleges képességeket a babáknak.

Azt támogatjuk, hogy a természetes kommunikációs csatornákat még színesebben ki tudjátok használni, és  a beszédfejlődés természetes folyamatát segítsük.

Nem mindegy az sem, milyen nyelvi képességeket visz tovább a gyermeked. Fontos haszna lesz a babajelelésnek az iskolában, amikor olvasni, írni tanul, szöveget kell értelmeznie, vagy amikor közösségbe illeszkedik, társas kapcsolatait alakítja ki.

9 fontos dolgot gyűjtöttem össze, ezek miatt (is) érdemes belevágnod, vagy folytatnod babáddal a babajelelést!

 

1.Memória, emlékezet

A babák az első években szivacsként szívják magukba az információkat, tanulják a világ működését. A babajelek – akár mondókákkal, dalokkal egészíted ki a tanulást, akár a hétköznapi beszélgetések mellé jelelsz – egy plusz ingerként funkcionálva segítik megérteni, és megjegyezni, rögzülni a szavakat, fogalmakat.

 

2.Szókincs

A babajelelés mellé sokkal többször ismétlünk nekik egy-egy szót. Többször hallja, hamarabb rögzül. Ezen felül, mivel mi nagyon sok éneket, dalocskát használunk a babajeleléhez (mert fontosnak tartjuk az anyanyelvi nevelést is), ezek szókészlete nagyon színes, így a babák szókincse is sokkal nagyobb.

Valószínűleg ezt csak a beszéd beindulása után veszed észre, többnyire robbanásszerűen, nagy szókinccsel, fejlett nyelvtannal, és színes szóhasználattal szoktak elkezdeni beszélni a jelelő babák.

 

3.Beszédértés

Te tudtad, hogy a beszédet egy nagyon fontos szakasz előzi meg a beszédfejlődésben? Ez a beszédértés. Sokan nem tudják, mennyire fontos – sokkal jobban kellene rá figyelnünk. Rengeteg minden befolyásolja, pl. ép hallás, a környezet beszélgetési szokásai, egyéb zavaró tényezők, beszélgetés minősége a babával, meseolvasás, minél színesebb nyelvi környezet, stb.

A babajelek használatával a gyermek nemcsak kifejezni képes magát, sokkal könnyebben megérti a beszédet, a dalok, énekek szövegét,  és a dolgok ok-okozati összefüggéseit is. A mozdulatokkal kísért beszéd alapvetően is segíti annak megértését.

 

4.Beszédtanulás

A beszéd elsajátítása már születéskor (vagy még előbb) elkezdődik. Ha támogatjuk a beszédértést, azzal a beszédtanulás folyamatát is elősegítjük.

Kutatások szerint azoknál a gyerekeknél, akiknél szegényesebb volt a beszédet megelőző (mutogatós) időszak, nagyobb arányban fordult elő probléma a beszédindulással, vagy a helyes beszéddel. Tehát minél gazdagabbá teszed gyermeked számára a beszédfejlődés ezen szakaszát (mondókával, énekkel, utánmozgással, babajelekkel), annál könnyebben megy majd neki a beszédtanulás.

 

 

5.Ráhangolódás a világra, társas kapcsolatok, érzelmi intelligencia

Ahogy te próbálod kitalálni babád jelzéseit az első időkben, ő ugyanúgy tanulja ezt a külvilággal. Mit jelent, ha anya mosolyog, ha magához ölel, ha éppen siet, vagy ha apa megcsiklandoz, és játszik velem fürdés előtt az ágyon. Sok apró dologból tevődik össze, később hogyan fog ráhangolódni másokra, mennyire lesz szociálisan érzékeny, empatikus, hogyan alakít ki kapcsolatokat a közösségben, hogyan játszik társaival.

A babajelelés ezt az egymásra figyelést, egymásra való ráhangolódást is magasabb szintre emeli. Ha a szülővel való viszony harmonikus, kiegyensúlyozott, egymásra vagytok hangolódva, a későbbiekben könnyebben teremt kapcsolatot másokkal, egyszerűbb lesz számára az érzelmek kezelése, mások megértése, a barátkozás, ismerkedés.

A mai digitális világban ezekre a képességekre még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.

 

6.Kreatívabb gondolkodás, könnyebben feltalálja magát

Szinte minden baba, aki babajeleket használ, kifejleszt saját jelzéseket is.

És ebben éppen ez a csodálatos! Fantasztikus módon fejleszti a gyerekek kreatív gondolkodását. Ha ráérez arra, hogy már a beszéd előtt is hatékonyan tud a kezeivel, testével, hangokkal kommunikálni, miért ne fejlesztené ezt tovább? Talpraesettebb, és kreatívabb felnőtt lesz majd belőle, hiszen magabiztossága nő azáltal, hogy „Képes vagyok megértetni magam a világgal.”

Más területekre is előnyösen hat, hisz a kreativitásunkat az élet majd minden területén kell, hogy hasznosítsuk.

 

7.Jobb eredmények

Korábbi hosszútávú megfigyelések igazolják, hogy a babajeleket használó gyerekek átlagosan magasabb pontszámokat értek el az intelligencia-teszteken, valamint jobb eredményeik születtek az iskolában.

Mivel a jelelés olyan képességeket támogat, mint a figyelem, memória, jobb tanulási képességekkel indulnak az iskolába. Azáltal, hogy már pici korban nagyobb az  önbizalmuk és magabiztosabbak, az iskolában, és az élet más területein is láthatatlan előnyre tesznek szert.

 

8.Sikerélmény, pozitívabb személyiség

Ki ne szeretné, ha megadhatna mindent gyermekének, amitől kiegyensúlyozott, magabiztos felnőtt válik majd belőle?

A babajelbeszéd egy kiegészítő, ámde nagyon hasznos eszköz a kezedben! Támogatjuk a biztonságos, megfelelő kötődést, a válaszkészséget, azt, hogy gyermeked pozitív, támogató környezetben fejlődjön. Azáltal, hogy már egész korán megértésre talál, és számtalan helyzetben sikerélmény éri, akaratlanul is a pozitívabb gondolkodásmód, és az önbizalommal teli gyermek fejlődéséhez nyújt segítséget.

Mindezek mellé a sok nevetés, vidámság, ének – amik a babajeleléssel járnak – felszabadító érzést nyújtanak.

 

9.Kézügyesség

Végül egy evidensnek tűnő dolog, a kézügyesség és a finommotorika is gyorsabb ütemben fejlődhet, hiszen a babajelekhez a kezecskéket használja a babád. Először ugyan még inkább a nagymozgásokhoz állnak közelebb a babajelek (nagy mozdulatokat könnyebben tanulják, és használják)  de ahogy növekszik a baba, egyre ügyesebben próbálja formálni kis kezeit, és jelelni az adott dolgot.

Tudtad?

A finommotorika, a kéz apró izmainak fejlettsége és fejlődése kapcsolatban áll a beszédhangok  képzésével, a beszéddel. Méghozzá úgy, hogy a beszédhez is a száj, a nyelv és a beszédképző szervek apró izmaira, azoknak edzettségére van szükség. Ha ezeket ügyesíted, a többi apró izom is ügyesedik.

Ez is egy megközelítése annak, hogy amiért is támogatod babád beszédfejlődését, amikor babajelekre tanítod.

 

Boldog babajelelést!

 

Nyéki Márta

 

Ha hasznos volt számodra, köszönjük, ha megosztod másokkal is!

Szólj hozzá!